Aanbod Oostende

Casemanager

Je kan met je vragen terecht bij de casemanager, die samen met jou een zorgpakket op maat samenstelt. Het grote aanbod van zorg leidt er soms toe dat je het bos door de bomen niet meer ziet. Een persoonlijke casemanager zal je van bij het begin begeleiden om voor jou de juiste zorg op maat te organiseren. Gedurende 6 maand kan de casemanager jouw zorgen coördineren, dit steeds in samenspraak met jou en je mantelzorger en het bestaande hulpverleningsteam (huisarts, verpleegkundige,…). Om deze zorg te coördineren zal de casemanager een zorgplan opgemaakt worden. Dit gebeurt op basis van een vragenlijst die jouw noden in kaart brengt. Ook jouw persoonlijke levensdoelstellingen worden in het zorgplan opgenomen. De casemanager zal deze samen met jou overlopen.

Ergotherapie aan huis

Mocht u geen nood hebben aan een casemanager, kan het project Zorg24 alsnog voor u een meerwaarde betekenen. Zorg24 biedt een gratis huisbezoek door een ergotherapeut aan. Vanuit hun jarenlange ervaring staan de ergotherapeuten u graag bij om uw zelfstandigheid te helpen bewaren en/of te verhogen. Indien u wenst, helpt de ergotherapeut u in het trainen en oefenen van dagelijkse activiteiten en taken. Verder adviseren zij geheel vrijblijvend de mogelijkheden van verschillende hulpmiddelen die voor u het thuis wonen zullen vergemakkelijken. Tot slot kan de ergotherapeut u alert maken op de valrisico’s in uw woning. Het individuele advies van onze ergotherapeuten aan huis is volledig kosteloos.

Psychologische ondersteuning

U en uw mantelzorger kunnen bij Zorg24 ook terecht voor psychologische ondersteuning. Een gesprek met de psycholoog van Zorg24 is geheel gratis. De psycholoog komt op een discrete wijze langs bij u thuis. Hij/zij kan luisteren naar uw eventuele klachten en zal u bijstaan waar nodig.  U mag erop rekenen dat de psychologen vertrouwenspersonen zijn die gebonden zijn aan hun beroepsgeheim. Wat er in de gesprekken wordt verteld, wordt met niemand gedeeld, ook niet met andere hulpverleners.