Voor Professionelen

Op deze pagina kunnen zorgverleners meer gedetailleerde informatie over het project terug vinden, zodat zij zeer gericht kunnen doorverwijzen.

Doelgroep

Om kosteloos gebruik te kunnen maken van de diensten van Zorg24 moet je voldoen aan volgende criteria:

  • 60 jaar of ouder
    EN
  • IADL van 3 of meer 
    EN
  • Weinig efficiënte organisatie van de zorg
    EN
  • Neurodegeneratieve ziekte EN/OF ADL-score van 3 of meer EN/OF CPS-score van 3 of meer

Voor personen met dementie zal steeds in overleg met de betrokken mantelzorgers en zorgverleners nagegaan worden of langer thuiswonen haalbaar en veilig is. Ouderen die kampen met psychische problemen of met een verslavingsproblematiek kunnen worden ondersteund door onze psycholoog.

Indien u niet zeker bent dat uw patiënt/cliënt in aanmerking komt, kunt u steeds contact opnemen met de casemanager.

BelRai

Voor elke oudere die beroep doet op het project, worden gegevens in verband met de graad van zorgbehoefte, de draagkracht van de mantelzorger en de financiële implicaties verzameld aan de hand van BelRai. Dit elektronisch beoordelingsinstrument ondersteunt de zorg- en hulpverlener bij de zorgplanning en de kwaliteitsmonitoring. De casemanager zal op verschillende momenten aan de betrokken zorg- en hulpverleners vragen om de nodige gegevens aan te leveren.

Aanmelding

Indien uw patiënt/cliënt baat heeft bij één of meerdere diensten, kan u contact opnemen met de casemanager, ergotherapeut of psycholoog. De casemanager, ergotherapeut of de psycholoog gaat dan na als uw patiënt/cliënt voldoet aan de inclusiecriteria en start de hulp op. Indien uw patiënt/cliënt niet voldoet aan de inclusiecriteria, kan de casemanager alsnog een zorgplan opmaken gebaseerd op een MDO en van daaruit de zorg opstarten.