Nachtcontrole

Een zorgkundige komt tussen 22u ’s avonds en 6u ’s morgens langs om noodzakelijke hulp te verlenen of ter controle. De zorgkundige van Solidariteit voor het Gezin kan enkel handelingen uitvoeren die wettelijk zijn toegestaan zoals het helpen bij het toiletbezoek, verwisselen van incontinentiemateriaal, wisselen van de slaaphouding om doorligwonden te voorkomen, …

Deze controle houdt in dat de zorgkundige ’s nachts, één of meerdere malen op afgesproken tijdstippen, een bezoek brengt om na te gaan of de cliënt hulp nodig heeft. De zorgvrager hoeft hiervoor in principe niet gewekt te worden.

Ook een noodzakelijke nachtinterventie door een verpleegkundige is mogelijk, in samenwerking met het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant.

Kostprijs: de zorgvrager betaalt geen bijdrage.