Opvolging en evaluatie

Om de gepaste zorg op maat te blijven garanderen werken we met vragenlijsten.

Deze vragenlijsten zullen worden afgenomen om de 6 maanden op initiatief van de zorgcoach.