Ondersteuning maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker van het OCMW Tienen zal een huisbezoek plannen om je in te lichten over alle mogelijke (financiële) ondersteuning waar je recht op hebt.

Zij kunnen ook bij een overlijden helpen bij de administratieve ondersteuning en psychosociale begeleiding van de nabestaanden.

Kostprijs: de zorgvrager betaalt geen bijdrage.